Bookbeat prenumeration

BookBeats intäkter växte med 63 procent 2020

BookBeats intäkter växte med 63 procent under 2020. Totalt uppgick intäkterna under året till 508 miljoner kronor (311 miljoner kronor 2019). Antalet betalande användare vid årets slut uppgick till 421 000 (255 000 i slutet av 2019).

Det innebär att BookBeat under 2020 passerade milstolparna en halv miljard i intäkter och 400 000 betalande användare vilket var två av årets målsättningar. BookBeat avslutade samtidigt 2020 med att slå rekord när det högsta antalet nya användare någonsin under ett dygn uppmättes i slutet av december.

- 2020 var både det märkligaste och det mest framgångsrika året i BookBeats femåriga historia. Teamet har skapat ett starkt momentum och vi lyckades passera både 300 000 och 400 000 betalande användare samt en halv miljard i intäkter samtidigt som vi aldrig uppmätt en sådan stor tillväxt under den tiden på året som vi sett i slutet av 2020.

En utveckling som fortsatt in i 2021 där vi för några dagar sedan stängde BookBeats bästa januari någonsin mätt i antalet nya användare, säger Niclas Sandin, VD BookBeat.

2020 i korthet:

  • Årets intäkter uppgick till 508 miljoner kronor, en ökning med 63 procent (311 miljoner 2019).
  • Antalet betalande användare uppgick vid årets slut till 421 000, en ökning med 65 procent (255 000 i slutet av 2019).
  • Snittintäkten efter moms per betalande användare och månad (ARPU) har under 2020 varit 125 kronor.
  • Snittläsandet och lyssnandet i timmar per betalande användare och månad har under 2020 varit 24 timmar.
  • Under 2020 passerades milstolpen 200 miljoner lästa och lyssnade timmar i BookBeat sedan lanseringen i slutet av 2015.

I Sverige var BookBeats tillväxt i rollen som huvudutmanare fortsatt stark och procentuellt låg den över marknadens tillväxt vilket medför ökade marknadsandelar. I Finland fortsatte BookBeat i rollen som marknadsledare att driva skapandet av en ny marknad som bedöms närma sig Sveriges nivå i andel av befolkningen som har en prenumerationstjänst för e- och ljudböcker.

I Tyskland ökade BookBeat i rollen som huvudutmanare i år kraftigt satsningen på tillväxt och mer än fördubblade antalet nya användare jämfört med 2019. I Danmark och Polen inledde BookBeat under hösten en bred lansering, där den långsiktiga ambitionen är att nå rollen som marknadsledare eller huvudutmanare på båda marknaderna.

BookBeat erbjuds på över 20 stycken ytterligare europeiska marknader där det sker en utvärdering för att identifiera den största potentialen för kommande breda lanseringar som beräknas ske under 2021.

- Under ett år där världen var mitt i en kris valde ändå över 400 000 människor att i snitt varje månad spendera 125 kronor, men framförallt 24 timmar av sin vardag, på BookBeat och alla fantastiska böcker förlagen och författarna har skapat. Det är både ett styrkebesked för det vi byggt men kanske ännu mer för boken i sig som visar att den kan stå stark samtidigt som den går igenom både en omvälvande digital transformation och en global kris, säger Niclas Sandin

Kategori:
Copyright © Prenumeration Deals