Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft logo

På Skellefteå Kraft har ledande kunskaper och förutsättningar. Deras övergripande mål om 100 % förnybar energi gäller både vår egen energiproduktion och bidraget till det svenska energisystemet. De vill också vara med och bygga elektrifierad transportinfrastruktur.


Snabba fakta om Skellefteå Kraft

  • El till inköpspris – i 9 månader
  • 89% Förnybar el
  • Prisbelönt kundservice
  • Bygger laddstationer för supersnabbladdning
  • Även för företag

Läs mer hos Skellefteå Kraft

För Skellefteå Kraft spelar vattenkraften en avgörande roll för en kontinuerligt säker elförsörjning och elektrifiering av Sverige. Det är förnybart, justerbart och en central del av dagens stabila elproduktion. Skellefteå Kraft ser stor potential i framtidens vattenkraft och vill bättre utnyttja dess unika fördelar.


Skellefteå Kraft arbetar med att utröna hur vattenkraft kan bidra till ökad kapacitet och betydelse för att bli en viktig regleringsresurs för framtidens elsystem.

Har du ett tak så har du allt du behöver för att skaffa en solceller. Skellefteå Kraft tillhandahåller kompletta solcellslösningar så att du enkelt kan börja producera din egen förnybara el. Bra för dig och miljön.Copyright © Prenumeration Deals
pencilcross